Přihlášky 2020/2021

Zde si můžete stáhnout příslušnou přihlášku, kterou hledáte. 

Přihláška do kroužku                  Přihláška na akci                  Přihláška na příměstský tábor

Přihláška na pobytový tábor       Bezinfekčnost         Lékařské potvrzení pro absolvování pobytového tábora

Přihlášky na soutěže

Zde si můžete stáhnout příslušnou přihlášku do soutěže, kterou DDM pořádá.

Přihláška do KK Soutěže v programování            Přihláška do OK Matematické olympiády

Veřejné dokumenty

Zde jsou obecné dokumenty DDM, které můžete potřebovat.

Možné způsoby úhrady platby          Vnitřní řád         Školní vzdělávací program           Organizační řád

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020             Sazebník úhrad za poskytování informací

Partneři a sponzoři