Nastavení cookies

Přihlášky 2022/2023

Zde si můžete stáhnout příslušnou přihlášku, kterou hledáte.

Přihláška do zájmového útvaru 2022/2023

Přihláška na akci 2022/2023

Přihláška na příměstský tábor 2022/2023

Přihlášky na soutěže

Zde si můžete stáhnout příslušnou přihlášku do soutěže, kterou DDM pořádá.

Přihláška OK Soutěž v programování 2022/2023

Přihláška KK Soutěž v progtamování 2022/2023

Přihláška Barevný podzim 2022

Veřejné dokumenty

Zde jsou obecné dokumenty DDM, které můžete potřebovat.

Možné způsoby úhrady platby          Vnitřní řád         Školní vzdělávací program           Organizační řád

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021             Sazebník úhrad za poskytování informací

Partneři a sponzoři