Přihlášky na soutěže

Zde si můžete stáhnout příslušnou přihlášku do soutěže, kterou DDM pořádá.

Přihláška do KK Soutěže v programování            Přihláška do OK Matematické olympiády

Veřejné dokumenty

Zde jsou obecné dokumenty DDM, které můžete potřebovat.

Možné způsoby úhrady platby          Vnitřní řád         Školní vzdělávací program           Organizační řád

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020             Sazebník úhrad za poskytování informací

Partneři a sponzoři