Nastavení cookies
Přihlášky 2023/2024
Přihlášky do zájmových kroužků na nový školní rok zveřejníme 1. září 2023.

Přihlášky 2022/2023

Zde si můžete stáhnout příslušnou přihlášku, kterou hledáte.

Přihláška na příměstský tábor 2022/2023

Veřejné dokumenty

Zde jsou obecné dokumenty DDM, které můžete potřebovat.

Možné způsoby úhrady platby          Vnitřní řád         Školní vzdělávací program           Organizační řád

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022             Sazebník úhrad za poskytování informací

Partneři a sponzoři