DDM
Zahájení školního roku 2022/2023

Rozvrh hodin jednotlivých kroužků je již postupně zveřejňován. Kroužky se budou postupně aktualizovat.

Přihlášky přijímáme:

Přihlášky jsou ke stažení  ZDE nebo k osobnímu vyzvednutí na střediscích vždy v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 19.00 hod.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně na střediscích nebo emailem: reditel@ddmporuba.cz

 

Začátek činnosti kroužků od 12. 9. 2022 (vyberte si kroužek a v čase jeho konání se dostavte na příslušné středisko DDM, kde kroužek probíhá).

Kroužek si zdarma vyzkoušíte a vyzvednete si přihlášku (první lekce každého kroužku je ZDARMA).

Vyplněnou přihlášku odevzdáte na příští schůzce kroužku.

Úhradu za kroužek provedete bezhotovostně, emailem obdržíte po odevzdání přihlášky variabilní symbol a pokyny k platbě.

Činnost kroužků je od 12.9.202 do 4.6.2022.

 

Dva týdny otevřených dveří

12. - 22. září 2022 od 14.00 do 18.00 hod (vždy pondělí až čtvrtek)

- v těchto dnech můžete navštívit všechna střediska DDM a získat zde informace o kroužcích nebo si činnosti

  v jednotlivých kroužcích zkusit (kroužky budou probíhat v časech dle rozvrhu hodin)

Dva týdny otevřených dveří

DDM
Spolufinancování činnosti DDM

DDM je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, které se významným dílem podílí na spolufinancování činnosti DDM.

Pro rok 2022 obdržela naše organizace příspěvek na provoz v celkové výši 2 758 tis. Kč.

Z tohoto příspěvku jsou mimo jiné spolufinancovány veškeré aktivity, kterých se můžete Vy/Vaše děti během celého roku účastnit. Jedná se o pravidelnou činnost (kroužky),  prázdninovou činnost (pobytové i příměstské tábory) a příležitostnou činnost (akce pro školy i veřejnost). 

DDM
Letní příměstské tábory - integrace ukrajinských dětí do společnosti českých dětí !!! OBSAZENO !!!

Letní tábor I. se uskuteční v termínu:   18. – 22. července 2022      Video ZDE

Letní tábor II. se uskuteční v termínu: 15. – 19. srpna 2022            Video ZDE

Letní příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“, který je spolufinancován ze strany Ministerstva vnitra ČR.

Cílem těchto letních příměstských táborů je umožnit ukrajinským dětem seznámit se s novým prostředím, naučit se český jazyk a posílit sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci.

Kempy jsou určené pro žáky z ostravských škol a pro ukrajinské děti z řad příchozích válečných uprchlíků.

Pro všechny účastníky budou kempy probíhat bezúplatně, bude poskytována také celodenní strava (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka) a pitný režim. Letní příměstský tábor bude realizovaný v rozsahu 40 hodin týdně, a to po dobu vždy 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Přihlašování na kempy probíhá přímo v DDM, a to na základě vyplněné přihlášky v listinné podobě.

Akce je pořádána v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Kontakt: 725 037 080, reditel@ddmporuba.cz

Informace v UK   

Přihláška CZ          Přihláška UK

Polská
Cesta do divočiny, 26.10.2022

- středisko DDM Polská

- sraz 8:00 hod

- návrat 16:00 hod

- cena: 130,- Kč (v ceně vstupné do ZOO)

- nutná přihláška předem na email: ingrid.tabackova@ddmporuba.cz

Informace

Polská
Záhada bílého velblouda, 27.10.2022

- středisko DDM Polská

- sraz 7:00 hod

- návrat 15:30 hod

- cena: 190,- Kč (v ceně vstupné do ZOO)

- nutná přihláška předem na email: ingrid.tabackova@ddmporuba.cz

Informace

Polská
Legománie, 26.11.2022

- středisko DDM ul. Polská

- od 9:00 do 12: hod

- cena: 60,- Kč

Informace