Nastavení cookies

Hlavní budova domu dětí a mládeže Ostrava - Poruba. Otevřena v roce 1972, nově zrekonstruována v roce 2014. Sídlo ředitelky a hospodářského oddělení.

Činnost střediska

Na středisku se při pravidelné činnosti v zájmových útvarech (kroužcích, klubech, kurzech) schází asi 500 klientů, kteří se věnují sportovním, tanečním, polytechnickým, výtvarným a hudebním aktivitám. Ročně je zde uspořádáno přes 100 akcí příležitostné činnosti s účastí 8 až 10 tisíc osob.  Součástí tělocvičny je horolezecká stěna.

Popis střediska

Přízemí: vstupní hala, šatny, sál pro 80 osob s jevištěm, klubovna, kuchyňka, zadní hala.
1. patro: kanceláře, malá tělocvična (pro pohybovou výchovu),učebna výpočetní techniky, pracovna keramiky a výtvarné výchovy, klubovny.

Možnosti pronájmu

DDM nabízí možnost pronájmu sálu, tělocvičny a učeben dle ceníku. Objednávky na email: reditel@ddmporuba.cz nebo mobil: 725 037 080.