DDM
Letní příměstské tábory - integrace ukrajinských dětí do společnosti českých dětí !!! OBSAZENO !!!

Letní tábor I. se uskuteční v termínu:   18. – 22. července 2022

Letní tábor II. se uskuteční v termínu: 15. – 19. srpna 2022

Letní příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“, který je spolufinancován ze strany Ministerstva vnitra ČR.

Cílem těchto letních příměstských táborů je umožnit ukrajinským dětem seznámit se s novým prostředím, naučit se český jazyk a posílit sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci.

Kempy jsou určené pro žáky z ostravských škol a pro ukrajinské děti z řad příchozích válečných uprchlíků.

Pro všechny účastníky budou kempy probíhat bezúplatně, bude poskytována také celodenní strava (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka) a pitný režim. Letní příměstský tábor bude realizovaný v rozsahu 40 hodin týdně, a to po dobu vždy 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Přihlašování na kempy probíhá přímo v DDM, a to na základě vyplněné přihlášky v listinné podobě.

Akce je pořádána v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Kontakt: 725 037 080, reditel@ddmporuba.cz

Informace v UK   

Přihláška CZ          Přihláška UK

DDM
Ukončení školního roku 2021/2022

Poslední kroužky tento školní rok proběhnou v týdnu od 13. do 17. června 2022.

V pondělí 20. 6. 2022 již žádný kroužek nebude probíhat.

Nový školní rok 2022/2023 začne v pondělí 12. září 2022.

Přejeme krásné letní prázniny.

DDM
Adaptační centrum pro ukrajinské děti

Centrum je zaměřené na výuku českého jazyka, socializační aktivity, kreativní činnost a seznámení se s novou zemí.

Provozní doba:  8.00 - 12.00 / pondělí až pátek

Místo: středisko DDM ul. M. Majerové 23/1722

Informace