DDM
Školní rok 2023/2024

Stále přijímáme přihlášky do kroužků, které zahájily svou činnost a nemají obsazený stav.

Kroužek si přijďte vyzkoušet a pokud se vám bude líbit podáte přihlášku na email: reditel@ddmporuba.cz nebo osobně na střediscích DDM.

Rozvrh kroužků na nový školní rok je zveřejněn v záložce KROUŽKY. Zápis do kroužků stále probíhá.

Výuka v kroužcích bude zahájena v pondělí 18. září 2023 u končena 2. června 2024.

DDM
Vyhlášení online Lego soutěže - Kouzelný zábavní park

Postavte libovolný model, jakéhokoliv zvířete a zašlete jeho fotografii do online soutěže do 31. března 2024.

Informace a pravidla k soutěži

DDM
Spolufinancování činnosti DDM

DDM je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, které se významným dílem podílí na spolufinancování činnosti DDM.

Pro rok 2022 obdržela naše organizace příspěvek na provoz v celkové výši 2 758 tis. Kč.

Z tohoto příspěvku jsou mimo jiné spolufinancovány veškeré aktivity, kterých se můžete Vy/Vaše děti během celého roku účastnit. Jedná se o pravidelnou činnost (kroužky),  prázdninovou činnost (pobytové i příměstské tábory) a příležitostnou činnost (akce pro školy i veřejnost).