SoutěžeVýtvarné soutěže

 25. ročník oblastní výtvarné soutěže BAREVNÝ PODZIM

Výsledky ZDE   část 1    část 2

Ceny vítězům budou předány na vernisáži výstavy nejlepších dne 20. 11. 2019 v 16:00 hodin v sále DDM ul. M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba.

Výstava oceněných prací potrvá od 20.11. do 30.11.2019.

Pozvánka na výstavu a vernisáž  ZDE

 

Téma: libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit PODZIM, na formát A4, A3, A2

Termín zaslání výtvarných prací: do 4.11.2019

Sotěžní kategorie:

I. Děti mateřských škol (4-6 let)
II. 1. – 3. třída ZŠ
III. 4. – 5. třída ZŠ
IV. 6. – 7. třída ZŠ (GY prima a sekunda)
V. 8. – 9. třída ZŠ (GY tercie a kvarta)

Propozice   ZDE

Přihláška    ZDE

 

16. ročník krajské výtvarné soutěže Malovaná písničky

Výsledky   ZDE  část 1  část 2

Slavnostní předání cen a diplomů se bude konat ve středu 5. června 2019 v 16:00 hodin v Domově SLUNEČNICE OSTRAVA, p. o.

na ul. Opavská v Ostravě-Porubě

Pozvánka na vernisáž   ZDE

 

- téma: Poslouchám českou muziku

- výtvarné práce formátu A4, A3 nebo A2

- zaslání výtvarných prací do 21.5.2019 na adresu: DDM Ostrava - Poruba, M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba 708 00

- soutěžní kategorie: I. mateřské školy

                                 II. 1. - 3. třída

                                III. 4. - 5. třída

                               IV. 6. - 7. třída

                                V. 8. - 9. třída

- 23.5.2019 - zasedání odborné poroty

- 5.6.2019 - slavnostní předání cen vítězům a vernisáž výstavy v sále Domova pro seniory Slunečnice, Ostrava - Poruba

- 5. - 26.6.2019 - výstava vítězných prací

Informace   ZDE

Přihláška    ZDE

 

 

Video

Recitační soutěž 2017   ZDE

Maškarní karneval leden 2017 ZDE

ROPE SKIPPING     ZDE

Tábor Berounka ZŠ 2014   ZDE

Tábor Jemčina ZŠ 2014    ZDE

Tábor Berounka SŠ 2014    ZDE

 

Partneři a sponzoři